Co je to LED technologie?

LED (anglická zkratka Light-Emitting Diode – tzn. Dioda emitující světlo) je polovodičová elektronická součástka, která je schopná vyzařovat světlo, případně infračervené nebo ultrafialové záření, čímž se liší od standardních diod.…

Konec obsahu

No more pages to load